סדרנט
אודות סדרנט |  תצורות עבודה |  קישור לתוכנה

אודות סדרנט

מערכת "סדרנט" המשווקת בלעדית על ידי חברת אפלתון תוכנה וניהול בע"מ הינה מערכת תוכנה ייחודית ומתקדמת לניהול אופטימלי של נסיעות בצי הרכב. "סדרנט" מציעה פתרון ממוחשב, עצמאי ומלא לתהליך ניהול ושיבוץ הנסיעות בארגון וכוללת שני מרכיבים מרכזיים:
 • מערכת תוכנה המבצעת TIME SHARE דינמי של הזמנות ונסיעות בצי רכב.
 • ארון מפתחות הנשלט על ידי מערכת התוכנה ומאפשר פעילות למשתמשים מורשים בלבד.
מאפיינים בולטים של המערכת:
 • ביצוע TIME SHARE דינמי רציף להזמנות הרכב אל מול כלי הרכב בצי.
 • מתן מענה מיידי לצרכי הלקוח - שיבוץ מיידי עם הזנת הזמנה.
 • פעולה עצמאית - המערכת מבצעת את פעולתה באופן רציף ואוטומטי ואינה מחייבת התערבות אנושית בתהליך.
 • התאמת כלי רכב לנסיעות על בסיס הגדרות ופרמטרים שהוזנו למערכת ובהתחשב באיכות הרכב, יעד הנסיעה וכו'.
למערכת הסדרנט שני ממשקי משתמש עיקריים:
 • ממשק המשתמש - ממשק פשוט, קל ואינטואיטיבי להזנה וניהול של הזמנות רכב על ידי המשתמשים השונים.
 • ממשק ניהול - ממשק מתקדם לניהול המערכת והגדרותיה.

תצורת המערכת:
מערכת הסדרנט פועלת בתצורת שרת - לקוח מלאה. הגישה למערכת מתבצעת בצורה פשוטה בעזרת דפדפן ואיננה דורשת התקנות כלשהן על המחשבים השונים. תצורה זו מאפשרת זמינות מלאה של המערכת בכל שעות היממה ונגישות רבה למשתמשי ומנהלי המערכת.

נגישות המערכת:
הסדרנט הופכת את תהליך הזמנת הרכב לפשוט ונגיש לכולם. הגישה למערכת ניתנת להגדרה על ידי מנהלי הרשת בכל ארגון וניתן להגדירה כפתוחה לגישה מהאינטרנט או כחלק מהרשת האירגונית הפנימית (האינטרא-נט) בלבד. המערכת תומכת בגישה מטלפונים סלולריים מתקדמים.

מערכת הסדרנט הינה מערכת פעילה המוכיחה את יעילותה במשך שנים רבות בעשרות הארגונים בהם היא פעילה. עשרות אלפי משתמשים מעידים על נוחות הפעולה, איכות הפעילות והחיסכון בתפעול.

מערכת ה"חיובית":
מודול נפרד המוטמע במערכת הסדרנט ומשמש לניהול החיובים עבור הנסיעות. מערכת החיובית קוראת את נתוני הנסיעה מיומני רכב שונים (קארלוג, רוזמן, דלקן וכו'), מחברת את נתוני הזמן והמרחק ומאפשרת חיוב משולב עבור הנסיעה. המערכת מאפשרת מגוון פעולות בהקשר לחיוב עבור נסיעות וביניהן:
 • ניהול חיובים כספים של כל הנסיעות ברכבי הארגון כולל הנפקה למח' כספים.
 • ביצוע בקשות ואישורן להעברת חיובים בגין נסיעות לפני ביצוע הנסיעה ואחריה.
 • הגדרת תעריפים שונים למשתמשים/כלי רכב/שעות ביממה.

תצורות עבודה:

 • ניהול מאגר כלי רכב (פול):
  • ביצוע שיבוץ אופטימלי לאורך כל שעות היממה, בהתאם למלאי ההזמנות ומצאי הרכבים בכל רגע נתון
  • חיסכון - בזכות ביצוע האופטימזציה על ידי הסדרנט כל דקה פנויה מנוצלת באופן מיטבי בנסיעות בצי הרכב. בארגונים בהם הותקנה המערכת הוכח חיסכון של עד 20% בכמות כלי הרכב תוך יציבות בכמות הנסיעות טרום התקנת המערכת. חיסכון נוסף ניתן להשיג על ידי הגדרת עדיפויות השיבוץ כך שרכבים בעלי בלאי מואץ ישובצו בעדיפות נמוכה או לטווחי נסיעה קצרים, רכבי דיזל/גז ישובצו לנסיעות ארוכות וכו'.
  • שיפור זמינות רכבים - הניצול האופטימלי של צי הרכב מעלה את רמת זמינות כלי הרכב בארגון.
  • שיפור הנגישות של צי הרכב לכלל ציבור המשתמשים
  • עבודת השיבוץ האוטומטית מאפשרת חיסכון בכוח האדם העוסק בשיבוץ. גמישותה הרבה של המערכת מאפשרת עבודה במצב של שיבוץ אוטומטי על ידי המערכת או עבודה במצב של שיבוץ ידני בלבד.
 • ניהול צי כלי רכב צמודים בשיטת 4 על 3:
  מודל זה מתייחס לארגונים שבהם קיימים כלי רכב "צמודים" לעובדים.
  • יתרונות בהפעלת המודל:
   1. הפחתה משמעותית בכמות כלי הרכב ( עד 30% מצי הרכב הקיים).
   2. צמצום בנסיעות הפרטיות של העובדים.
   3. הקטנה בהוצאות הדלק,חניה,שטיפת רכב ועוד...
   4. התגייסות אמיתית ומוחשית למען איכות הסביבה.
   5. חיוב העובד בסכום מופחת למס של שווי השימוש ברכב.
  • אופן יישום המודל:
   1. כל קבוצת עובדים תוצמד למספר כלי רכב קבועים( למשל ארבעה עובדים יוצמדו לשלושה כלי רכב). בפועל, כל עובד יסע במרבית הזמן ברכב קבוע וביתר הימים באחד משני כלי הרכב הנותרים בקבוצה.
   2. ההתנהלות של העובדים אל מול המערכת תהיה באופן עצמאי ללא צורך בהתערבות ידנית שוטפת במערכת.
   3. הדיווחים לגבי הנסיעות וגובה שווי השימוש יועברו ישירות למחלקת שכר בארגון.

ניתן להתרשם מהמערכת בכתובת:
www.sadranet.com